VESELÁ 5, BRNO STŘED

Situace kolem covid 19 se mění každým dnem, sleduji aktuální dění a vládní nařízení.

 

Prozatím zůstávají masáže v PROVOZU.

 

Prosím všechny klienty, aby dodržovali následné body:

→ Vstup do provozovny pouze s rouškou nebo jinou ochranou dýchacích cest.

→ Před vstupem do masérny je dezinfekce, použijte ji prosím.

→ Není – li vám dobře, jste v karanténě nebo si myslíte, že jste byli v kontaktu s někým nakaženým, svůj termín prosím ZRUŠTE, ideálně do 24 hod před návštěvou masérny. Stačí poslat SMS, že nedorazíte, v případě neomluvení se a nedostavení se na masáž budu vyžadovat komenzaci celé částky masáže (viz obchodní podmínky).

→ Prosím choďte na čas, max s 5 min předstihem, aby se zamezilo potkávání se s klientem před vámi.

Mezi klienty si dávám dostatek času na to, abych vydenzifikovala lehátko a připravila čisté prádlo.

Masérnu dostatečně větrám a udržuji ji tak, abych co nejvíce eliminovala potencionální riziko nákazy.

Dezinfekce na ruce je k dispozici i v masérně.

 

Děkuji za respektování.